Material

På dessa sidor finns olika typer av material för utbildning och information som stöder kommuners och regioners arbete med att införa vård- och insatsprogram i sina olika verksamheter. 


IMR (Illness Management and Recovery) är ett återhämtningsinriktat utbildningsprogram för personer med erfarenhet av psykisk sjukdom. Manual, patientmaterial och gruppledarutbildning.


NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en metod för att minska och handskas med självstigmatisering och förhindra försämring. Arbetsbok och material för utbildning.


Krisintervention – syftar till att göra en akut situation hanterbar för person och närstående/familj. Manual och material för utbildning.


Patient- och närståendeutbildning – psykos är en psykopedagogisk utbildning som ges under en längre tid, har ett genomtänkt och pedagogiskt upplägg och anpassas efter personens förmåga och behov. Presentationsmaterial (PPT) som verksamheter kan använda samt handledning.


Informationsmaterial om vård- och insatsprogrammen