Patient- och närståendeutbildning – psykos

En patient- och närståendeutbildning är en psykopedagogisk utbildning som skiljer sig från det vi i dagligt tal benämner som att ”ge information”. Psykopedagogisk utbildning handlar om mer än att bara förse en person med information. Utbildningen ska pågå under en längre tid, ha ett genomtänkt och pedagogiskt upplägg och alltid anpassas efter personens förmåga och behov.

Läs mer om psykopedagogisk utbildning på Vård- och insatsprogram Schizofreni

 

Utbildning

Är du intresserad av utbildning i att hålla patient- och närståendeutbildning eller att den enhet där du arbetar ska få utbildning för att kunna erbjuda patient och närståendeutbildningar? Utbildning i insatser där det finns nationellt utbildningsmaterial ska på sikt kunna erbjudas i den region/kommun där du är verksam inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Du hittar information om Nationellt programområde (NPO) Psykisk Hälsa och information om samt kontaktuppgifter till den nationella arbetsgruppen för schizofreni (NAG) här:

Länk till Nationella programområdet (NPO) psykisk hälsa

Länk till Nationella arbetsgruppen (NAG) schizofreni och liknande tillstånd

Vänd dig till ditt regionala programområde eller den regionala/lokala arbetsgruppen för schizofreni för frågor kring utbildning i din region eller kommun.

 

Material för nerladdning

Materialet består av ett bildspel i PowerPoint PPT med talmanus uppdelat i 7 moduler och en handledning som beskriver hur verksamheten kan genomföra en patient- och närståendeutbildning. I handledningen ges tips och råd om hur du kan använda bildspelet, hur du kan lägga upp utbildningen och informera patienter och anhöriga. Det finns även ett informationsblad som vänder sig till patienter och närstående samt en utvärdering.

Materialet är utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni), inom ramen för arbetet med implementering av nationella vård- och insatsprogram samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom schizofreni, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvården – Sveriges regioner i samverkan.

Fyll i formuläret för att komma till sidan där du kan ladda ner materialet.