Nyheter

Nya filmer om vård- och insatsprogrammen

2022-04-01

Nu finns två korta filmer som kan användas för att sprida vård- och insatsprogrammen.

30 mars 2022: Webbsänd konferens om hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa

2022-03-08

En öppen webbsänd konferens om utvecklat stöd för att stärka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck inom området psykisk hälsa.

Vård- och insatsprogrammen utvecklas för att ge bättre stöd för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

2022-02-18

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa ska kunna upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och se till att personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får rätt stöd, vård och behandling behöver alla berörda yrkesgrupper ha tillräcklig kunskap och rutiner. Med målet att öka spridningen och användningen av den kunskap som finns inom området, uppdateras nu vård- och insatsprogrammen för att ge stöd i det dagliga arbetet även kring frågor om våld.