Nyheter

Vårdförlopp schizofreni är ute på remiss

2021-09-30

Alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter, till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner.

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni 31 maj

2021-05-03

En webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Nationellt vård- och insatsprogram för adhd lanseras 11 februari 2021

2020-11-30

Lanseringskonferensen för det nationella vård- och insatsprogrammet för adhd sändes på webben 11 februari 2021. Här kan du ta del av inspelning, bilder och annat material i efterhand.