Nyheter

Nytt och utökat Bipolär- och psykosregister

2023-11-30

Bipolär- och psykosregistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av bipolär sjukdom och schizofrenispektrumtillstånd. Registret bidrar till att kvalitetssäkra vården och ökar förutsättningarna för patienten att få bästa möjliga vård.

En genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

2022-05-24

Ny informationsfilm som kortfattat förklarar vad ett vård- och insatsprogram är och hur olika personalgrupper har nytta av det i sina verksamheter.