Nyheter

Vårdförlopp för schizofreni ute på remiss

2020-01-28

Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter på de sju vårdförlopp som regionernas nationella system för kunskapsstyrning tagit fram. Ett av dem handlar om schizofreni.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter, som till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner, kommuner med flera. Mer information hittar du på SKR:s hemsida.

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom 26 mars 2020

2019-12-20

Den 26 mars bjuder Uppdrag psykisk hälsa/Sveriges Kommuner och Regioner in till lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom. Konferensen hålls på Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm. Välkommen!

Länk till anmälan

Program - Lanseringskonferens 26 mars

 

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Under dagen får du kunskap om:

  • innehållet i VIP
  • hur VIP kan användas
  • processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan
  • fördjupade seminarium

 

Lanseringskonferens 11 november 2019

2019-11-06

Nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende lanseras den 11 november. Lanseringskonferens sker i Stockholm.

På konferensen presenterar den nationella arbetsgruppen för självskadebeteende sitt arbete. Under eftermiddagen ges fördjupade seminarium om bemötande, vårdnivåer och samverkan för individer med självskada. 

Läs mer om arrangemanget

Ladda ner pdf:en här