Nyheter

Nya filmer om vård- och insatsprogrammen

2022-04-01

Nu finns två korta filmer som kan användas för att sprida vård- och insatsprogrammen.

Filmerna finns i två olika versioner, den ena utspelar sig i elevhälsan och den andra i socialtjänsten. Varje film finns i två olika format: en bredare version för visning på en datorskärm och en smalare för att dela i sociala medier. Filmerna är framtagna inom den extra satsning på hedersrelaterat våld och psykisk hälsa som SKR genomförde under 2021 och 2022.  

Du kan ladda ner och se de olika versionerna här. Dela gärna och sprid filmerna!

Filmen som utspelar sig i elevhälsan

 

Filmen som utspelar sig i socialtjänsten

 

30 mars 2022: Webbsänd konferens om hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa

2022-03-08

En öppen webbsänd konferens om utvecklat stöd för att stärka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck inom området psykisk hälsa.

SKR har utvecklat de kunskapsunderlag och vård- och insatsprogram som finns inom området psykisk hälsa så att de ger bättre stöd att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet ska stärka och utveckla arbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola gällande att tidigt upptäcka och agera vid hedersrelaterat våld och förtryck.

En viktig del är att öka spridningen och användningen av de stödmaterial och den kunskap som redan finns om hedersrelaterat våld och förtryck i tidigare publicerat material.

Datum: 30 mars 2022 kl. 09:00 - 11:30

Mer information

Vård- och insatsprogrammen utvecklas för att ge bättre stöd för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

2022-02-18

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa ska kunna upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och se till att personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får rätt stöd, vård och behandling behöver alla berörda yrkesgrupper ha tillräcklig kunskap och rutiner. Med målet att öka spridningen och användningen av den kunskap som finns inom området, uppdateras nu vård- och insatsprogrammen för att ge stöd i det dagliga arbetet även kring frågor om våld.

Arbetet är pågående men redan nu finns en samlad text om våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck publicerad i vård- och insatsprogrammet för adhd.

Vård- och insatsprogrammen stärker förutsättningarna för en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg

2022-02-16

Genom en överenskommelse mellan regeringen och SKR har regioner och kommuner särskilda medel under 2022 för att fortsätta utveckla en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg.

Regionerna arbetar gemensamt med att etablera ett ändamålsenligt och effektivt system som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer.

Genom denna överenskommelse mellan regeringen och SKR har regioner och kommuner medel under 2022 för att fortsätta utveckla en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Innehållet i överenskommelsen och det stöd SKR ger sker i samverkan med det nationella programområdet för psykisk hälsa och de regionala programområdena. Specialiserade arbetsgrupper tar fram vård- och insatsprogram (VIP) som vänder sig till både kommunernas och regionernas personal. 

Läs mer om överenskommelsen här (SKR.se)

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni 31 maj

2021-05-03

En webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

Datum: 31 maj 2021 kl 10:00 - 12:00

Organisatör: Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.

Mer information

Sida 1 av 2