Nyheter

Material från lanseringskonferensen för VIP depressions- och ångestsyndrom

2020-04-06

Nu finns material från lanseringskonferensen för VIP depressions- och ångestsyndrom den 26 mars publicerat på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida.

Du hittar materialet, bland annat webbsändningen i sin helhet och föreläsarnas presentationer, här.

Vårdförlopp för schizofreni ute på remiss

2020-01-28

Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter på de sju vårdförlopp som regionernas nationella system för kunskapsstyrning tagit fram. Ett av dem handlar om schizofreni.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter, som till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner, kommuner med flera. Mer information hittar du på SKR:s hemsida.

Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom 26 mars 2020, start klockan 10.00

2019-12-20

Den 26 mars bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa/Sveriges Kommuner och Regioner in till en webbsändning för lanseringskonferensen för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom. Välkommen att ta del av sändningen!

Länk till webbsändningen

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Under dagen får du kunskap om:

  • innehållet i VIP
  • hur VIP kan användas
  • processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan
  • fördjupade seminarium.

 

Sida 1 av 2