Nyheter

Utbildning om vård- och insatsprogram, psykisk hälsa och hedersrelaterat våld - 14 september 2022

2022-06-30

Syftet med utbildningen är att tillsammans stärka lokala yrkesutövare med evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den som behöver stöd.

Länk till anmälan

Datum: 14 september 2022, kl 10:00 - 12:00

Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner

Pris: Kostnadsfritt

Plats: Webbinarium på plattformen Zoom

Målgrupp: Chefer, utvecklingsledare och andra personer med koppling till skolhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård

Deltagarna lär sig använda www.vardochinsats.se och SKR:s nya material (ljuddramer) kring hedersrelaterat våld och förtryck, delta i fördjupande samtal och får stöd för fortsatt spridning.

Digital lanseringskonferens - Personcentrerat vårdförlopp schizofreni, 27 september 2022

2022-06-30

Varmt välkomna till digital lanseringskonferens av Personcentrerat vårdförlopp schizofreni - fortsatt vård och stöd!

Datum: 27 september 2022

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Digitalt (kommer även att spelas in)

Konferensen är kostnadsfri, se länk till inbjudan för mer information och anmälan. 

 

Vård- och insatsprogrammen – en genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

2022-05-24

En ny informationsfilm förklarar kortfattat vad ett vård- och insatsprogram är och hur olika personalgrupper har nytta av det i sina verksamheter.

Det är en kort film (1 min 15 sek) som fungerar som en introduktion till vård- och insatsprogrammen och hur man har nytta av dem i olika yrkesroller inom kommuner och regioner.

Film: Vård- och insatsprogrammen – en genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

Filmen har tagits fram av Region Halland i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Nya filmer om vård- och insatsprogrammen

2022-04-01

Nu finns två korta filmer som kan användas för att sprida vård- och insatsprogrammen.

Filmerna finns i två olika versioner, den ena utspelar sig i elevhälsan och den andra i socialtjänsten. Varje film finns i två olika format: en bredare version för visning på en datorskärm och en smalare för att dela i sociala medier. Filmerna är framtagna inom den extra satsning på hedersrelaterat våld och psykisk hälsa som SKR genomförde under 2021 och 2022.  

Du kan ladda ner och se de olika versionerna här. Dela gärna och sprid filmerna!

Filmen som utspelar sig i elevhälsan

 

Filmen som utspelar sig i socialtjänsten

 

30 mars 2022: Webbsänd konferens om hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa

2022-03-08

En öppen webbsänd konferens om utvecklat stöd för att stärka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck inom området psykisk hälsa.

SKR har utvecklat de kunskapsunderlag och vård- och insatsprogram som finns inom området psykisk hälsa så att de ger bättre stöd att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet ska stärka och utveckla arbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola gällande att tidigt upptäcka och agera vid hedersrelaterat våld och förtryck.

En viktig del är att öka spridningen och användningen av de stödmaterial och den kunskap som redan finns om hedersrelaterat våld och förtryck i tidigare publicerat material.

Datum: 30 mars 2022 kl. 09:00 - 11:30

Mer information

Vård- och insatsprogrammen utvecklas för att ge bättre stöd för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

2022-02-18

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa ska kunna upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och se till att personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får rätt stöd, vård och behandling behöver alla berörda yrkesgrupper ha tillräcklig kunskap och rutiner. Med målet att öka spridningen och användningen av den kunskap som finns inom området, uppdateras nu vård- och insatsprogrammen för att ge stöd i det dagliga arbetet även kring frågor om våld.

Arbetet är pågående men redan nu finns en samlad text om våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck publicerad i vård- och insatsprogrammet för adhd.

Sida 1 av 3