Nyheter

Nytt och utökat Bipolär- och psykosregister

2023-11-30

Bipolär- och psykosregistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av bipolär sjukdom och schizofrenispektrumtillstånd. Registret bidrar till att kvalitetssäkra vården och ökar förutsättningarna för patienten att få bästa möjliga vård.

Registret är en utveckling och utvidgning av BipoläR-registret till att nu även omfatta psykossjukdomar. Bakgrunden till utvidgningen var att det saknades möjligheter att följa vårdkvaliteten för patienter med schizofrenispektrumtillstånd i ett nationellt register sedan det tidigare kvalitetsregistret PsykosR stängdes i januari 2023.

Läs mer på webbplatsen för Bipolär- och psykosregistret. 

En genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

2022-05-24

Ny informationsfilm som kortfattat förklarar vad ett vård- och insatsprogram är och hur olika personalgrupper har nytta av det i sina verksamheter.

Denna korta film (1 min 15 sek) är en introduktion till vård- och insatsprogrammen som förklarar hur man har nytta av dem i olika yrkesroller inom kommuner och regioner.

Film: Vård- och insatsprogrammen – en genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

Filmen har tagits fram av Region Halland i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Lättnavigerad information om psykisk ohälsa

2022-04-01

Två korta filmer som kan användas för att sprida information om vård- och insatsprogram.

Filmerna finns i två olika versioner, den ena utspelar sig i elevhälsan och den andra i socialtjänsten. Varje film finns i två olika format: en bredare version för visning på en datorskärm och en smalare för att dela i sociala medier. Filmerna är framtagna inom den extra satsning på hedersrelaterat våld och psykisk hälsa som SKR genomförde under 2021 och 2022.  

Du kan ladda ner och se de olika versionerna här. Dela gärna och sprid filmerna!

Filmen som utspelar sig i elevhälsan

 

Filmen som utspelar sig i socialtjänsten

 

Stöd för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

2022-02-18

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa ska kunna upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och se till att personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får rätt stöd, vård och behandling behöver alla berörda yrkesgrupper ha tillräcklig kunskap och rutiner. Med målet att öka spridningen och användningen av den kunskap som finns inom området, uppdateras nu vård- och insatsprogrammen för att ge stöd i det dagliga arbetet även kring frågor om våld.

Arbetet är pågående men redan nu finns en samlad text om våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck publicerad i vård- och insatsprogrammet för adhd.

Vård- och insatsprogrammen stärker förutsättningarna för en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg

2022-02-16

Genom en överenskommelse mellan regeringen och SKR har regioner och kommuner särskilda medel under 2022 för att fortsätta utveckla en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg.

Regionerna arbetar gemensamt med att etablera ett ändamålsenligt och effektivt system som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer.

Genom denna överenskommelse mellan regeringen och SKR har regioner och kommuner medel under 2022 för att fortsätta utveckla en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Innehållet i överenskommelsen och det stöd SKR ger sker i samverkan med det nationella programområdet för psykisk hälsa och de regionala programområdena. Specialiserade arbetsgrupper tar fram vård- och insatsprogram (VIP) som vänder sig till både kommunernas och regionernas personal. 

Läs mer om överenskommelsen här (SKR.se)

Sida 1 av 2