Informationsmaterial om vård- och insatsprogrammen

Hur man kan använda vård- och insatsprogrammen

Två korta filmer som kan användas för att sprida information om vård- och insatsprogram.

Filmerna finns i två olika versioner, den ena utspelar sig i elevhälsan och den andra i socialtjänsten. Varje film finns i två olika format: en bredare version för visning på en datorskärm och en smalare för att dela i sociala medier. Filmerna är framtagna inom den extra satsning på hedersrelaterat våld och psykisk hälsa som SKR genomförde under 2021 och 2022.  

Du kan ladda ner och se de olika versionerna här. Dela gärna och sprid filmerna!

Filmen som utspelar sig i elevhälsan

 

Filmen som utspelar sig i socialtjänsten
Informationsfilm om vård- och insatsprogram

Denna korta film (1 min 15 sek) är en introduktion till vård- och insatsprogrammen som förklarar hur man har nytta av dem i olika yrkesroller inom kommuner och regioner.

Film: Vård- och insatsprogrammen – en genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

Filmen har tagits fram av Region Halland i samarbete med Västra Götalandsregionen.