IMR

IMR (Illness Management and Recovery) är ett återhämtningsinriktat utbildningsprogram för personer med erfarenhet av psykisk sjukdom.

Vill du vara med i IMR-nätverket för att dela erfarenheter med kollegor? Kontakta oss på vardochinsats@skr.se

Utbildning

Är du intresserad av att själv bli IMR-gruppledare eller att den enhet där du arbetar ska få utbildning för att kunna erbjuda IMR-grupper? Utbildning i insatser där det finns nationellt utbildningsmaterial ska på sikt kunna erbjudas i den region/kommun där du är verksam inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Du hittar information om Nationellt programområde (NPO) Psykisk Hälsa och information om samt kontaktuppgifter till den nationella arbetsgruppen för schizofreni (NAG) här:

Länk till Nationella programområdet (NPO) psykisk hälsa

Länk till Nationella arbetsgruppen (NAG) schizofreni och liknande tillstånd

Vänd dig till ditt regionala programområde eller den regionala/lokala arbetsgruppen för schizofreni för frågor kring utbildning i din region eller kommun.

 

IMR-material för nerladdning

Materialet består av själva IMR-manualen i form av 11 moduler i PDF och ett informationsblad som vänder sig till patienter och närstående.

Det finns också ett utbildningsmaterial för verksamheter som vill utbilda gruppledare i IMR. Utbildningsmaterialet består av bildspel i PowerPoint (uppdelat på två), med talmanus och en handledning som beskriver hur verksamheten kan göra för att utbilda personal till IMR-gruppledare med hjälp av bildspelet. Bildspelet innehåller en film där Jessica, egenerfaren som själv leder IMR-grupper, berättar.

Materialet är utgivet av Nationellt programområde (NPO) Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni) inom ramen för arbetet med implementering av nationella vård- och insatsprogram samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom schizofreni, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvården – Sveriges regioner i samverkan.

Fyll i formuläret för att komma till sidan där du kan ladda ner materialet.