NECT

NECT är en metod för att minska och handskas med självstigmatisering och förhindra försämring.

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) kallas i Sverige ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Det är en utbildning som ges i grupp vid tjugo tillfällen och innehåller olika delar som till exempel psykopedagogik och egna uppgifter.

Är du intresserad av utbildning i att leda NECT-grupper eller att den enhet där du arbetar ska få utbildning för att kunna erbjuda NECT-grupper? Utbildning i insatser där det finns nationellt utbildningsmaterial ska på sikt kunna erbjudas i den region/kommun där du är verksam inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Du hittar information om Nationellt programområde (NPO) Psykisk Hälsa och information om samt kontaktuppgifter till den nationella arbetsgruppen för schizofreni (NAG) här:

Länk till Nationella programområdet (NPO) psykisk hälsa

Länk till Nationella arbetsgruppen (NAG) schizofreni och liknande tillstånd

Vänd dig till ditt regionala programområde eller den regionala/lokala arbetsgruppen för schizofreni för frågor kring utbildning i din region eller kommun.

 

Material för nerladdning

Materialet består av själva NECT arbetsböckerna i PDF, en för gruppdeltagare och en för gruppledare och en affisch som kan användas för att informera patienter om NECT.

NECT har utvecklats av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker. Den svenska utgåvan är översatt och har fått namnet ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Upplagan har tagits fram och uppdaterats i ett samarbete mellan Hjärnkoll, Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och Uppdrag Psykisk Hälsa.

Det finns också ett utbildningsmaterial för verksamheter som vill utbilda gruppledare i NECT. Utbildningsmaterialet består av ett bildspel i Powerpoint PPT med talmanus, en handledning, ett kursintyg och en utvärdering. Bildspelet innehåller bland annat filmer med exempel på hur en NECT session kan gå till. Handledningen ger tips och råd om hur en utbildning av NECT gruppledare kan läggas upp och genomföras med hjälp av bildspelet. Utbildningen av gruppledare kan genomföras på en eller två dagar.

Materialet är utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni), inom ramen för arbetet med implementering av nationella vård- och insatsprogram samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom schizofreni, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvården – Sveriges regioner i samverkan.

Fyll i formuläret för att komma till sidan där du kan ladda ner materialet.