Behandling av adhd i Kriminalvården

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Behandling av adhd i Kriminalvården

Inom Kriminalvården ges anpassad behandling för klienter med adhd.

Målgrupp eller situation

Klienter med adhd inom Kriminalvården.

Kunskapsläge

PEGASUS har utvärderats i öppenvård med goda resultat. Preliminära resultat från Kriminalvården är positiva. R&R2 har utvecklats specifikt för Kriminalvårdens behov. Arbetsterapeutiska insatser rekommenderas som en del i multimodal behandling av adhd. Behandling med adhd-läkemedel kan vara effektivt och säkert hos individer med adhd och kriminalitet.

Kompetenskrav

PEGASUS och R&R2: utbildning i respektive metod.
Arbetsterapeutisk utredning och behandling: legitimerad arbetsterapeut.

Sammanfattning

Behandling av adhd som kan ges i Kriminalvården är

 • psykoedukativa insatser, t.ex en anpassad variant av PEGASUS
 • KBT-baserad gruppbehandling, t.ex R&R2 (Reason & Rehabilitation 2)
 • arbetsterapeutiska insatser
 • läkemedelsbehandling.

Individer med adhd är överrepresenterade bland Kriminalvårdens klienter och det finns ett behov av utökade behandlingsinsatser för denna grupp, främst vad gäller psykologiska behandlingsmetoder.

När Kriminalvården, vården och socialtjänsten samverkar vid villkorlig frigivning ökar möjligheterna till återanpassning till samhället.

PEGASUS är en psykoedukativ kurs som innehåller både information och erfarenhetsutbyte. Kursen ges i grupp vid åtta kurstillfällen och ger ökad kunskap om adhd, behandlingar, strategier och vilket stöd som finns.

I Kriminalvården ges kursen med färre antal deltagare per grupp och inte med närstående.

Behandlingsprogrammet R&R2 riktar sig till ungdomar och vuxna med adhd och antisocialt beteende. Programmet omfattar 15 sessioner på 1,5 timme en eller två gånger i veckan och består av fem moduler:

 • neurokognitiv modul
 • problemlösning
 • emotionell kontroll
 • sociala färdigheter
 • kritiskt resonerande.

Programmet innehåller också arbetsuppgifter som deltagarna ska göra mellan sessionerna. Alla deltagare väljer en individuell programstödjare som förstärker och motiverar deltagaren att till sig av programinnehållet och att överföra färdigheterna till det vardagliga livet.

Det finns även ett ”boosterprogram” omfattande tre sessioner.

Arbetsterapeutiska insatser kan till exempel omfatta:

 • information om vad funktionsnedsättningen adhd innebär i vardagen
 • utredning för funktionsbedömning
 • kognitivt stöd för att planera och organisera, för tidsuppfattning och minne, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, kartläggning och rådgivning vid sömnproblem.

En noggrann avvägning mellan risk och nytta bör göras vid läkemedelsbehandling av behandling av individer med adhd och kriminalitet. Samtidigt skadligt bruk och beroende är mycket vanligt och adhd-läkemedel bör bara förskrivas av läkare med särskild kunskap på området.

Material

R&R2 ADHD, Kriminalvården

Märkning

 • Yrkesroll: Psykolog, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Psykologisk behandling
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår