PEGASUS

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

PEGASUS

Manualbaserad psykoedukation för vuxna som som kan erbjudas som första steg efter besked om diagnos, eller vid övergång från barn- till vuxenpsykiatri.

Målgrupp eller situation

Vuxna som diagnostiserats med adhd samt deras närstående.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att individer med adhd ges psykoedukation (prioritet 3).

Kompetenskrav

Endagsutbildning för kursansvariga rekommenderas men är inte obligatorisk.

Sammanfattning

PEGASUS är en introduktionskurs som ges i grupp, en psykoedukativ insats. Den erbjuds som första steg för vuxna med diagnosen adhd och deras närstående och ger både kunskap om adhd och om stöd och behandling som finns att få.

Kursen ger samtidigt en möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare, förståelse för sig själv i relation till adhd och hur diagnosen påverkar närståendes situation. Strukturerat erfarenhetsutbyte är en central del av en psykoedukativ insats, och en grundläggande skillnad jämfört med patient- och närståendeutbildningar som enbart består av föreläsningar.

PEGASUS står för Psychoeducational Groups for Adults with adhd and their Significant Others/Family members.

Genomförande

Genom deltagande i PEGASUS får deltagarna ökad gemensam kunskap om adhd, behandlingar, strategier och vad det finns för stöd att tillgå. Kursen har utvecklats för att möta behovet av både information och utbildning i funktionsnedsättningen adhd, och erfarenhetsutbyte med andra som har liknande erfarenheter.

PEGASUS-kursen består av 8 kurstillfällen med följande teman:

 • Adhd hos vuxna – en introduktion
 • Läkemedelsbehandling och psykologisk behandling
 • Livsstilsfaktorer: kost, motion, sömn och stress
 • Struktur och hjälpmedel i vardagen
 • Att få diagnos i vuxen ålder – acceptans och förändring
 • Adhd i relationer
 • Adhd i arbetslivet
 • Samhällets stöd.

Varje kurstillfälle inleds med att den kursansvariga summerar det mest centrala i föreläsningens innehåll. Föreläsningsdelarna varvas med strukturerat erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Deltagare med adhd och deras närstående deltar i samma grupper. Under föreläsningens gång har deltagarna tillgång till en arbetsbok med åhörarkopior där möjlighet finns att skriva anteckningar. Varje kurstillfälle avslutas med en inspirationssida där deltagarna kan reflektera över föreläsningens innehåll utifrån sina egna behov och erfarenheter.

Material

Insatser för vuxna med ADHD och deras närstående, Karolinska Institutet

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Specialpedagog
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår