Allmänt om behandling vid självskadebeteende

Gå till huvudsidan: Självskadebeteende

Självskadebeteende

Behandling och stöd

Allmänt om behandling vid självskadebeteende

Det finns flera effektiva behandlingar för självskadebeteende.

Sammanfattning

För barn, ungdomar och vuxna finns behandlingar som har effekt vid självskadebeteende:

Genomförande

I Sverige erbjuds ett flertal effektiva behandlingar som syftar till att minska självskadebeteende och öka emotionell stabilitet inom den psykiatriska specialistvården. Dessa är DBT, MBT och ERGT. Insatser som stärker friskhetsfaktorer, känsloreglering och händelseanalyser vid självskadebeteende kan vara hjälpsamt i tillägg till DBT, MBT eller ERGT (se Grundläggande behandlingsinsats).

Material

Dialektisk beteendeterapi, DBT, DBT Sverige, intresseförening

Utvärdering av DBT för ungdomar, BUP Stockholm

DBT, Psykologiguiden

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT, MBT, intresseförening

MBT, Psykologiguiden

Schematerapi, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

Emotion Regulation Group Therapy, ERGT, Nationella självskadeprojektet

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Tandvårdsyrke
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår