Kort intervention (Brief intervention)

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Kort intervention (Brief intervention)

Ett eller flera korta, motiverande samtal för ökad medvetenhet om konsekvenserna av ett missbruk (skadligt bruk) eller beroende, samt till ökad motivation.

Målgrupp eller situation

Vuxna eller ungdomar med riskbruk, missbruk (skadligt bruk) eller beroende av alkohol, narkotika och/eller spel.

Kunskapsläge

Prioriteringar enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR):

 • för ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 3)
 • vid missbruk eller beroende av cannabis (prioritet 5)
 • vid missbruk eller beroende av opioider (prioritet 5)
 • vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (prioritet 6)
 • vid missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 10).

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut. Det är ofta den första insatsen som ges och den är därför lämplig inom primärvård eller företagshälsovård.

Sammanfattning

Kort intervention är en kort, informativ och motiverande behandling. Vanligtvis består den av 1–5 samtal som varar i 5–20 minuter. Insatsen ges i ett tidigt skede, när problem precis har upptäckts eller kanske bara misstänks.

En kort intervention innehåller ofta

 • enklare rådgivning
 • genomgång av resultat från medicinska test
 • utdelning av skriftlig information
 • strukturerade samtal för att hitta motivation och ge stöd inför förändring.

Genomförande

Ofta ges en kort intervention i primärvården eller i företagshälsovården, när förhöjda värden eller andra symtom (psykiska eller somatiska) väcker misstankar om någon form av problematiskt beteende eller riskbeteende.

Insatsen har två huvudsyften. Det ena är att individen ska bli mer medveten om sina problem och om dess konsekvenser för hälsan och andra livsområden. Det andra är att motivera individen till förändring av sina problematiska beteenden, eller till att påbörja behandling.

Insatsen kan även användas för ungdomar.

Olika längd på interventionen

En kort intervention kan se ut på olika sätt, men innehåller oftast enklare rådgivning, information (både muntligt och skriftligt), samt strukturerade, motiverande samtal. Insatsen är kort och när det handlar om fler än fem samtal brukar man tala om Extended brief intervention. En sådan utökad intervention liknar eller kan vara detsamma som Motivationshöjande behandling (MET).

Samtalsmetoder

I en kort intervention kan till exempel någon av samtalsmetoderna MI (Motiverande samtal) eller FRAMES (feed-back, responsibility, advice, menue, empathy, self-efficacy) användas. Båda metoderna går ut på att ställa utforskande och öppna frågor, lyssna aktivt och ge återkoppling.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Skola | Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende