Påminnelse om besökstider

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Påminnelse om besökstider

Påminnelser om besökstid på ett sätt som passar individen minskar risken för utebliven behandling och ekonomiska konsekvenser.

Målgrupp eller situation

Individer som på grund av minnessvårigheter eller andra orsaker riskerar att utebli från inbokade besök.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda påminnelse om besökstider (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Påminnelser om bokade besök minskar antal missade besök, och gör att fler som inte kan komma på inbokade besök meddelar det i tid. Missade besök kan leda till både utebliven behandling och till ekonomiska konsekvenser.

Genomförande

Kom tillsammans med individen överens om en rutin för hur man ska påminna om besökstider. Utgå från individens behov, förutsättningar och önskemål. Man kan påminna genom:

 • sms
 • mejl
 • brev
 • telefonsamtal
 • följa med på besök
Samordning med socialtjänsten

Om individen även har insatser från socialtjänsten kan åtgärden samordnas så att socialtjänsten kan bidra med ett mer aktivt påminnelsestöd i vardagen. Se insatsen Kognitivt stöd.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Mödra- och barnhälsovård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Anpassning | Hjälpmedel
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende