Sprututbyte

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Sprututbyte

Sprututbyte minskar smittspridning bland de som injicerar droger och etablerar en kontakt med hälso- och sjukvården som möjliggör motiverande arbete för ett narkotikafritt liv.

Målgrupp eller situation

Individer som har fyllt 18 år och injicerar droger.

Kunskapsläge

Beprövad klinisk erfarenhet.

Kompetenskrav

Sprututbytesverksamhet kräver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Minimikrav på bemanningen är en medicinsk ansvarig läkare, en sjuksköterska, en socionom samt tillgång till barnmorska.

Sammanfattning

Sprututbytesprogram för individer som injicerar droger förebygger spridning av blodburna infektioner och minskar injektionsrelaterade skador. De skapar också en kontakt med hälso- och sjukvården som ökar möjligheten motivera individerna till ett narkotikafritt liv och rehabilitering för skadligt bruk och beroendeproblem.

Genomförande

På sprututbytesmottagningarna arbetar man med riskreducerande beteende i form av bland annat regelbunden provtagning, vaccinering, motivationssamtal, samt kontakt med barnmorska.

De sjukdomar som främst sprids via delning av sprutor bland de som injicerar droger är hiv, hepatit C och hepatit B. De individerna är också extra utsatta för svåra infektioner och blodförgiftning. Reduceringen av smittspridningen ger förutom minskat lidande för den enskilda en avsevärd reducering av kostnaden för behandlingar för de sjukdomarna.

Uppföljning

Var 3:e–6:e månad tas prover på blodsmittor och en kortare intervju om boende och drogsituation. Återlämningsgraden på sprutor och kanyler följs också upp. 

De regioner som driver sprututbytesprogram ska årligen lämna in verksamhetsberättelse till IVO.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Somatisk öppenvård
  • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Kurator
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av centralstimulantia