Parterapi enligt Behavioral couples therapy

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Parterapi enligt Behavioral couples therapy

Parterapeutisk behandling där individen och den sammanboende partnern deltar tillsammans med syfte att bidra till positivt utfall av annan behandling.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika, som har en sammanboende partner. Den används som ett komplement till annan behandling.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda parterapi enligt Behavioral couples therapy som tillägg till annan behandling (prioritet 3).

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, alternativt hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning.

Sammanfattning

Behavioral couples therapy (BCT) bedrivs tillsammans med individen och individens sammanboende partner. Den innehåller både interventioner riktade mot det skadliga bruket eller beroendet och interventioner som fokuserar på själva relationen.

Genomförande

Parterapi enligt BCT bygger på två föreställningar: (1) att par som har relationsproblem, ofta engagerar sig i ömsesidiga negativa beteenden, istället för beteenden som stärker relationen, och att de då skapar en negativ spiral, och (2) att risk för återfall minskar i en mer välfungerande relation. Därför är behandlingen indelad i två faser.

I behandlingens inledning arbetar terapeuten med att flytta fokus från parternas negativa känslor kring det skadliga bruket eller beroende och försöker istället att få till ett positivt utbyte kring områden som är mindre laddade. Syftet är att förbättra relationen mellan parterna på ett generellt plan. Förhoppningen är att genom att förändra interaktionsmönstret i relationen skapa en miljö som främjar avhållsamhet från alkohol och narkotika. Ett annat syfte är att individen ska få bättre förutsättningar att tillgodogöra sig annan behandling, när det är lugnare hemma och det finns ett stöd från en partner.

Senare under behandlingen fokuserar arbetet mer på det skadliga bruket eller beroendet av alkohol och narkotika och på konkreta färdigheter som problemlösning och kommunikation mellan parterna. I behandlingen ingår också strategier som paret kan använda för att förhandla. Behandlingen kan bedrivas enskilt med varje part för sig, i par eller i grupper där flera par ingår.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende