Lämna synpunkter

Lämna synpunkter på innehållet i vård- och insatsprogram (VIP)

Bidra till att förbättra de nationella vård- och insatsprogrammen genom att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Du kan lämna synpunkter både på program som är i utkastversion och på färdiga program. Revidering av program sker periodiskt.

Stödmaterial för att testa programmen:

Typfall för test av användbarhet

Du kan själv eller tillsammans med kollegor använda typfall för att pröva vård- och insatsprogrammen. Typfall tas fram för samtliga vård- och insatsprogram. 

Typfall för självskadebeteende: 

1. Ambulans
2. Akutsjukvård 
3. Primärvård (Petra)
4. Slutenvård, psykiatri 
5. Boendestöd (Anna)
6. BUP (Monika)
7. Elevhälsa (Anna)
8. Primärvård, psykolog/psykoterapeut (Sara)
9. Slutenvård (Mia)
10. Primärvård (Patrik)
11. Öppenvård, sjukvård (Karin)
12. BUP (Anna)
13. Ungdomsmottagning (Isabell)
14. BUP, läkare (Albin)
15. Vuxenpsykiatri öppenvård, läkare (Josefin)
16. Vårdcentral, läkare (Freja)
17. Psykiatrisk slutenvård, skötare (Rosie)
18. BUP, psykolog/socionom/psykoterapeut (Frida)
19. Slutenvård, psykolog (Isabella)
20. Psykolog, psykiatrisk öppenvård (Mikael)
21. Socialtjänstens öppenvård för familjer (Ali)
22. Socialtjänstens 1:e socialsekreterare/gruppledare (Ali)
23. Barn- och ungdomspsykiatrin, kurator/psykolog/läkare (Fahran)
24. Kurator - Ungdomsmottagning (Kim)
25. Första linjen psykisk hälsa, kurator (Nicole)

Typfall för ångest och depression:

 1. Psykiatrisk öppenvård, psykolog (Kurt)
 2. Psykiatrisk öppenvård, läkare (Anna)
 3. Primärvård (Robin)
 4. Primärvård (Pavel)
 5. Primärvård (Lena)
 6. Skola (Lasse)
 7. Skola (Stefan)
 8. Psykiatrisk heldygnsvård, BUP (Linda)
 9. Psykiatrisk heldygnsvård (Rune)
 10. Socialtjänst/LSS 
 11. Socialtjänst
 12. Socialtjänst/boendestöd
 13. Socialtjänst/servicebostad (Jasmine)
 14. Skola (Ellen)
 15. Skola (Anton)

Typfall för schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd:

 1. Förskola (Elsa)
 2. Gymnasieskola (Vilmer)
 3. Primärvård (Albin)
 4. Primärvård (Inga)
 5. Psykiatri, öppen (Volmer)
 6. Psykiatri, öppen (Esra)
 7. Psykiatri, öppen (Mirjam)
 8. Psykiatri, öppen (Anna och Mats)
 9. Psykiatri, öppen (Lena)
 10. Psykiatri, akut (Helena)
 11. Psykiatri, sluten (Elena)
 12. Psykiatri, öppen (Maria)
 13. Psykiatri, öppen (Maja m fl)
 14. Socialtjänst (Maja m fl)
 15. Socialtjänst (Josef)
 16. Socialtjänst (Britt)
 17. Socialtjänst (Leo)
 18. Socialtjänst (Karl)
 19. Socialtjänst (Nina)