Lämna synpunkter

ADHD

Vård- och insatsprogrammet för adhd har arbetats fram av en nationell arbetsgrupp med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.

Innehållet i vård- och insatsprogrammet bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Mellan 19 oktober och 4 december 2020 kan du lämna synpunkter på detta vård- och insatsprogram.

 

Övriga vård- och insatsprogram

Vård- och insatsprogrammen ska vara lätta att använda, och den information som finns i dem ska vara användbar för de professioner som de vänder sig till. Du får gärna testa vård- och insatsprogrammet utifrån ett typfall (se nedan) eller ett verkligt fall från den verksamhet du arbetar i. 

 

Typfall