Kontaktuppgifter

Arbetet med att ta fram nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa bedrivs med stöd av Uppdrag Psykisk Hälsas kansli på Sveriges Kommuner och Landsting.

Klicka här för kontaktuppgifter till Uppdrag Psykisk Hälsas kansli 

Klicka här för information om ledamöterna i Nationellt programområde Psykisk Hälsa (NPO Psykisk Hälsa)

 

Lämna synpunkter på innehållet i vård- och insatsprogram (VIP)

Bidra till att förbättra de nationella vård- och insatsprogrammen genom att lämna synpunkter och förbättringsförslag. 

Information om test av användbarhet av VIP