Kontaktuppgifter

Arbetet med att ta fram nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa bedrivs med stöd av Uppdrag Psykisk Hälsas kansli på Sveriges Kommuner och Landsting.

Klicka här för kontaktuppgifter till Uppdrag Psykisk Hälsas kansli 

Klicka här för information om ledamöterna i Nationellt programområde Psykisk Hälsa (NPO Psykisk Hälsa)

 

Lämna synpunkter på innehållet i vård- och insatsprogram (VIP)

Bidra till att förbättra de nationella vård- och insatsprogrammen genom att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Du kan lämna synpunkter både på program som är i utkastversion och på färdiga program. Revidering av program sker periodiskt.

Enkäten för utkastversion är något mer omfattande och avsedd att användas i samband med den testperiod som gäller för respektive program.

 

Typfall för användartest i olika verksamheter

För att underlätta användartestning finns framtagna typfall (se Instruktion för användartest). Typfall kommer tas fram för test av samtliga vård- och insatsprogram. 

Typfall för VIP Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd: