Ha koll

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Ha koll

I interventionsprogrammet Ha koll övar man upp förmågan att hantera tid och organisera aktiviteter. Interventionen ges i grupp.

Målgrupp eller situation

Individer med bristande tidshantering och organisationsförmåga i vardagen.

Kunskapsläge

Metoden Ha koll är under utprövning.

Kompetenskrav

Minst en gruppledare ska vara arbetsterapeut. Utbildning i metoden rekommenderas, det finns möjlighet till fördjupad kurs med certifiering.

Sammanfattning

Ha koll (LGO i original) är ett strukturerat och manualbaserat interventionsprogram som utgår från inlärningsteori och arbetsterapi. I programmet övar man upp sin organisationsförmåga och tidshantering. Kunskaperna ska integreras i individens dagliga rutiner.

Programmet ges i grupp och är uppdelat i två delar. Del 1 är obligatorisk, del 2 är en fortsättning för de deltagare som har behov av den

Programmet är kopplat till självskattningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S) som kan användas för att diskutera nyttan och bidra till ökad motivation hos deltagarna. ATMS-S kan även användas för att utvärdera Ha Koll.

Genomförande

Programmet ökar individens förmåga att hantera tid, organisera och planera aktiviteter. Centrala delar för att få effekt är att träna på att använda kalender, skatta tidsåtgång samt lära sig att använda att göra-listor. Alla de delarna finns med i Ha Koll.

De första tio gruppträffarna som fokuserar på tidshantering är obligatoriska för att säkerställa en överinlärning och för att forma nya vanor (del 1). De efterföljande fem träffarna som fokuserar på organisering och planering kan med fördel användas i ett uppföljande block (del 2).

Varje gruppträff följer en gemensam struktur för att skapa trygghet och rutiner för deltagarna. Återkommande inslag är känslouttryck och dess påverkan på lärandet, användandet av kalender och lyckas eller lära-strategier (trial and error). Teori (med stöd av bildspel) varvas med övningar, arbetsblad och egna uppgifter.

Antal deltagare i gruppen kan vara 5–12 personer, beroende på deltagarna och gruppledarens erfarenhet av att leda grupper. Man träffas en gång i veckan och varje gruppträff är ca en timme (eventuellt med en extra halvtimme för paus).

För att uppnå målet med programmet ska deltagarna

 • notera hur känslor påverkar deras förmåga att lära
 • diskutera vad som menas med tidshantering och organisationsförmåga
 • skatta tidsåtgång i sina dagliga aktiviteter
 • beskriva sin tidshantering med hjälp av individuella tidskurvor
 • identifiera och utvärdera olika verktyg för tidshantering och organisationsförmåga
 • öva på att använda kalender
 • göra kalendern personlig och kreativ för att den ska bli ett effektivt verktyg
 • testa olika lyckas eller lära-strategier (inlärningsstrategier)
 • ge stödjande respons på andras och egna framsteg.

För varje gruppträff finns dessutom specifika delmål.

Del 1: Tidshantering

Fokus på olika verktyg för tidshantering, bland annat:

 • lyckas eller lära-konceptet
 • använda kalender
 • känslor, energinivåer och hinder i att göra olika aktiviteter
 • få koll på tidsåtgång och rutiner för olika aktiviteter
 • planera och belöna sig själv.

Med tidshantering menas användningen av färdigheter, verktyg och tekniker för att hantera tid och för att kunna utföra uppgifter som krävs för att delta i daglig social samvaro.

Del 2: Organisationsförmåga
 • Fokus på olika verktyg för organisering, bland annat:
 • olika städrutiner och organisationsmetoder
 • planering, organisering och budgetering för en måltid
 • inhandling och tillagning av planerad måltid
 • gemensam måltid och städning efteråt.

Uppföljning

För att mäta resultatet av Ha Koll kan självskattningsinstrumentet ATMS-S användas.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår