Lämna synpunkter på innehållet i vård- och insatsprogram (VIP)

Bidra till att förbättra de nationella vård- och insatsprogrammen genom att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Du kan lämna synpunkter både på program som är i utkastversion och på färdiga program. Revidering av program sker periodiskt.

 

Instruktion och guide

 

Enkäter

Det finns två olika versioner av enkäten. Versionen för utkastversion är något mer omfattande och avsedd att användas i samband med den testperiod som gäller för respektive program.

 

Typfall för test av användbarhet

För att underlätta testning av användbarhet finns framtagna typfall (se Instruktion för test av användbarhet). Typfall kommer tas fram för test av samtliga vård- och insatsprogram. 

Typfall för ångest och depression: 

1. Ambulans
2. Akutsjukvård 
3. Primärvård (Petra)
4. Slutenvård, psykiatri 
5. Boendestöd (Anna)
6. BUP (Monika)
7. Elevhälsa (Anna)
8. Primärvård, psykolog/psykoterapeut (Sara)
9. Slutenvård (Mia)
10. Primärvård (Patrik)
11. Öppenvård, sjukvård (Karin)
12. BUP (Anna)
13. Ungdomsmottagning (Isabell)
14. BUP, läkare (Albin)
15. Vuxenpsykiatri öppenvård, läkare (Josefin)
16. Vårdcentral, läkare (Freja)
17. Psykiatrisk slutenvård, skötare (Rosie)
18. BUP, psykolog/socionom/psykoterapeut (Frida)
19. Slutenvård, psykolog (Isabella)
20. Psykolog, psykiatrisk öppenvård (Mikael)

Typfall för schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd: