Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Basal kroppskännedom

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen
Befattning: Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Kurator, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Psykologiska och psykosociala åtgärder, Rehabilitering
Fas/stadie: Kronisk, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär en fysioterapeutisk behandlingsmetod med fokus på kroppskännedom.

Syfte

Att öka individens kroppsmedvetande och därigenom bidra till återhämtning och förbättrad fysisk hälsa. Att minska symptom, öka rörelseförmåga underlätta fysisk aktivitet för ökad livskvalitet.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer med nedsatt förmåga att uppfatta kroppens signaler, rörelsesvårigheter och/eller problematik med spänningar, stress, oro och ångest.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med basal kroppskännedom till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och fragmentering av kroppsupplevandet, spännings- eller stressproblematik, rörelsesvårigheter eller ångest och oro. Prio 5.

Insatsens effekt
Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, fragmentering av kroppsupplevelse, rörelsesvårigheter, spännings- eller stressproblematik eller ångest och oro leder basal kroppskännedom till minskade psykossymtom, ökad rörelseförmåga, ökad livskvalitet (konsensus).

Kompetenskrav

Avsnittet ska kompletteras. 

Innehåll, kortfattat

Att träna grundläggande rörelsefunktioner för ökad kroppskännedom.

  • Erbjuda individen fysioterapi, enligt behandlingsmetoden Basal kroppskännedom
  • Genomföra terapin, utifrån individens behov

Innehåll, fördjupat

En del tillstånd leder till att individens förmåga att uppfatta kroppssignaler påverkas. Signalen kan bli överdriven, alltför avgränsad eller nedsatt så att naturliga behov inte uppfattas. En svag kroppsuppfattning kan också vara en biverkning till vissa läkemedel. Basal Kroppskännedom (BK) är en individanpassad fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsmetod för att stärka kroppsuppfattningen. Metoden utgår från enkla rörelser och syftet är att upptäcka, förstå och stärka rörelsefunktioner och egna inneboende resurser.

Basal kroppskännedom i praktiken

Basal Kroppskännedom kan både genomföras som individuell behandling och utföras i grupp. Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. Metoden fokuserar både på fysiska och själsliga aspekter och innehåller:  

  • Träning av grundläggande rörelsefunktioner
  • Övning av mental närvaro (att vara här och nu)
  • Reflektion och övning i att sätt ord på upplevelsen av övningarna
  • Massage och beröring kan ingå

Fysioteraputens/sjukgymnastens roll

Fysioterapeutens främsta uppgift är att stimulera intresse och vara en guide för individen. Vägledningen sker genom att fysioterapeuten visar rörelserna och beskriver dem verbalt. Sker övningarna i grupp ger fysioterapeuten utrymme att dela erfarenheter och upplevelser av övningarna med övriga deltagare.

Länkar

Institutet för basal kroppskännedom
Fysioterapeuterna, hemsida

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.