Missbruk och beroende (utkastversion, beräknas färdigt feb 2020)

Förebyggande arbete för personer med förhöjd risk

Rådgivande och kvalificerat samtal vid riskbruk av alkohol

Märkning

Skapad: 2018-04-17
Uppdaterad: 2019-08-13
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Samordnad insats: Nej