Ångest och depression (utkastversion, beräknas färdigt jan 2020)